ระยอง-ทช.เปิดตัวทุ่นดักขยะก่อนลงทะเล

ระยอง-ทช.เปิดตัวทุ่นดักขยะก่อนลงทะเล

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

    ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดตัวทุ่นดักขยะ ก่อนลงทะเล ที่ระยองเป็น1ใน 13 จังหวัดชายฝั่ง หวังลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ชี้ 4 เดือน โฟมและพลาสติกมากสุด เผยยังมีขยะสะสมใต้โคลนรอวันลอย อีกเป็นจำนวนมาก
     ที่บริเวณแม่น้ำระยอง หน้าเจดีย์กลางน้ำ เมื่อสี่เดือนที่ผ่านมา ได้มีการวางทุ่นลอยน้ำ สีส้มสดใส ลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลม วางสับหว่างเหมือนฟันปลา เพื่อดักขยะที่ลอยมากับน้ำ ก่อนที่ขยะจะลอยลงสู่ทะเล เพราะบริเวณนี้  อยู่ห่างจากทะเลเพียง 500 เมตร
      นายภุชงค์ สฤษฏีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า   แค่ 4 เดือน ที่ได้นำทุ่นมาดักขยะ ส่วนที่เล็ดลอดมาจากการวางตาข่ายดักขยะที่ปลายท่อระบายน้ำ15จุด ของเทศบาลนคระยอง ตอนนี้ทุ่นสีส้มที่เห็นนั้น ดักขยะได้มากกว่า 3 พันกิโลกรัม โดยชาวบ้านในชุมชน จะช่วยกันจัดเก็บ และส่งให้ทางเทศบาลนครระยอง ไปคัดแยกทำปุ๋ยและส่วนหนึ่งฝังกลบ โดยขยะที่พบมากคือโฟมและพลาสติก
      นอกจากนี้ ยังพบปริมาณขยะที่สะสมอยู่ใต้โคลนอีกเป็นจำนวนมากและตอนนี้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สอง ยังนำทุ่นลอยน้ำ ลักษณะกลม สีเหลืองสดใส ผูกโยงเป็นแนวยาว ยึดติดกับเสาคอนกรีต ขนานไปตามแนวป่าชายเลน ป่าแห่งเดียวใจกลางเมืองระยองซึ่งมี เนื้อที่ 500ไร่ ทุ่นลอยน้ำนี้ สามารถดักขยะที่จะพัดเข้าในพื้นที่ป่าชายเลน
 ไม่ให้มีขยะเข้าไปทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลยได้ ซึ่งการบริหารจัดการขยะ เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญจึงเกิดความร่วมมือ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
     ทุ่นดักขยะก่อนไหลลงสู่ทะเล ถูกนำมาวางกลางแม่น้ำสายหลัก นำร่องใน13จังหวัดชายทะเล และเตรียมขยายไปในพื้นที่อื่นๆ เพื่อไม่ให้ขยะไหลลงไปในท้องทะเล และขยะบางส่วนก็ลอยไปติด รากโกงกาง ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำน้อยใหญ่ การวางทุ่นจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่ถูกเลือกมาใช้หวังให้สัตว์ทะเลได้อยู่รอดปลอดจากพิษภัยของขยะที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง โดยการเก็บขยะก็จะเก็บแบบ ICC เพื่อนำข้อมูลขยะไปบริหารจัดการ เข้าสู่กระบวนการบังคับใช้กฏหมายในอนาคต

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!