อยุธยา-เลี้ยงช้าง70 เชือกผงาดวันสำคัญของช้างไทย

อยุธยา-เลี้ยงช้าง70 เชือกผงาดวันสำคัญของช้างไทย

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ-นพดล บำเพ็ญสัตย์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลี้ยงช้าง70 เชือกผงาดวันสำคัญของช้างไทย ขณะที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เริ่มให้ความรู้เกษตรกรปลูกพืชอาหารช้าง

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 มีนาคม ที่หมู่บ้านช้างแลเพนียดหลวง มูลนิธิพระคชบาล ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยทุกภาคส่วนร่วมเลี้ยงอาหารให้กับช้างจำนวน 70 เชือก เนื่องในโอกาสวันช้างไทย 13 มีนาคม 2562 โดยมี นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ ประธานมูลนิธิพระคชบาล และเจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด นางร่มทองทราย มีพันธ์ ผู้บริหารบริษัท วังช้างอยุธยา แล เพนียด และเหรัญญิกมูลนิธิพระคชบาล ให้การต้อนรับ
           นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า วันสำคัญของช้างไทย โดยเฉพาะช้างจากวังช้างแลเพนียด พบว่า ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิพระคชบาล วังช้างอยุธยา แล เพนียด ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รณรงค์จัดกิจกรรมให้กับช้าง ด้วยการจัดโต๊ะอาหารช้างมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันผู้เลี้ยงช้าง ได้ตั้งกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน เพื่อร่วมกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาของราษฎรผู้เลี้ยงช้าง พร้อมกับจัดทำแผนแม่บทช้างแห่งชาติ 20 ปีเสนอต่อรัฐบาล และปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นอาหารช้างและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ถือเป็นโอกาสอันดีที่มูลนิธิพระคชบาลวังช้างอยุธยาแลเพนียด และทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมทดแทนคุณช้างไทย อีกทั้งเป็นการพัฒนาช้างไทยให้ยั่งยืน เคียงคู่ประเทศชาติต่อไป

            ด้านนายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ ประธานมูลนิธิพระคชบาล เจ้าของวังช้างแลเพนียด กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น ซึ่งวันที่ 13 มีนาคมเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเป็นวันช้างไทย ดังนั้น ทุกวันที่ 13 มีนาคมของทุกปีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจัดงานวันช้างไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!