อยุธยา-วัดพนัญเชิงวรวิหารจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

อยุธยา-วัดพนัญเชิงวรวิหารจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ-นพดล บำเพ็ญสัตย์

วัดพนัญเชิงวรวิหารจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ในพิธีสมโภชน์ พระพุทไตรรันนายกหรือ หลวงพ่อโต ครบ 695 ปี

        เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 11 เมษายน ที่หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้กล่าวถวายรายงานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ในพิธีสมโภชน์ พระพุทไตรรันนายกหรือ หลวงพ่อโต ครบ 695 ปี มีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ พระภิกษุ สามเณรที่สอบบาลีได้ ทุนอุดหนุนสำหรับแผนกบาลี จัดปัจจัยแก่ครูสอนปริยัติธรรม และทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น จากสถาบันต่างๆ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ในงานทำบุญสมโภชน์พระพุทธไตรรันนายก หลวงพ่อโต ครบ 695 ปีทางวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อันเป็นวิถีปฏิบัติในการแสดงออกถึงการระลึกคุณูปการของบรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้ว และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ อดีตเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงทุกๆรูปที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติตามนโยบายของคณะสงฆ์ ในส่วนการศึกษาสงเคราะห์ และสาธารณสงเคราะห์ โดยพระเดช พระคุณ หลวงพ่อพระธรรมรัตนมงคล ได้เป็นองค์ประธานมอบทุนการศึกษา โดยในการมอบทุนการศึกษา ให้กับ พระภิกษุ สามเณรที่สอบบาลีได้ ในสังกัดวัดพนัญเชิงวรวิหาร และพระภิกษุ สามเณรที่สอบบาลีได้นอกสังกัดวัดพนัญเชิงวรวิหาร จำนวน 12 แห่ง ทุนอุดหนุนสำนักเรียนบาลีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายปัจจัยครูสอนปริยัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ทุนนักเรียนระดับอุดมศึกษา ทุนนักเรียนระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ทุนนักเรียนระดับประถมศึกษา ทุนบุตรธิดาพนักงานวัดพนัญเชิง รวมทั้งหมด 1,250 ทุนเป็นเงิน 1,272,500 บาทพร้อมทั้งมอบเป็นทุนสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนบริจาคแก่หน่วยงานราชการ เพื่อสาธารณะประโยชน์ จำนวน 7 รายการเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาทอีกด้วย

 

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!