สุพรรณบุรี-ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานที่บ้านหนองกระโดนมน

สุพรรณบุรี-ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานที่บ้านหนองกระโดนมน

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี/สุพรรณบุรีภัทรพล พรมพัก/วรเทพ บุญประเสริฐ/ธนกฤต แตงโสภา/นพดล แก้วเรือง/ธีรพร ชูก้าน/นิกร สิงห์พิมาตร์

 กอ.รมน.ภาค1นำคณะตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานที่บ้านหนองกระโดนมน(มีคลิป)

            ที่บ้านหนองกระโดนมน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี พลตรีธีรวัฒน์ ทองมั่นคง รอง ศปม. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 และคณะ พร้อมทั้งปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ภาคกลาง รวม 26 จังหวัด ได้เดินทางมาตรจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุป ผลการดำเนินงานห่วงที่ผ่านมาและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านหนองกระโดนมน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายเกษมชัย แสงสว่าง ปราชญ์หมู่บ้านหนองกระโดนมน เป็นผู้บรรยายสรุปให้ความรู้

             โดยคณะ กอ.รมน.ภาค 1 เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชไร่นาสวนผสมและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ่อบาดาลจุดกระจายน้ำ ให้เกษตรกรไว้ใช้ในการปลูกพืชผัก และพืชไร่ โดยมีพันเอกพิเศษเสน่ห์ บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี พันเอกหญิงกอปกุล โภควรรณวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะให้การต้อนรับ ซึ่งดำเนินการโดยพันเอก สุทธิชัย ไชยเขตต์ หัวหน้าส่วนประสานงานความมั่นคง แห่งรัฐ ศปม. กองอำนวยการรักาความมั่นคงภายใน ภาค 1 เป็นผู้ดำเนินงานและประสานการศึกษาดูงานในครั้งนี้
             สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ได้จัดโครงการนี้เป็นการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง กิจกรรม การสร้างความรัก ความสามัคคี ฟื้นฟูรากฐาน โดยใช้แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืนของประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคงและความสุขตลอดไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!