สิงห์บุรี-จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

สิงห์บุรี-จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

 จัดงานวันท้องถิ่นไทย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

          วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงมีพระบรมราชองค์การให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญยิ่ง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองในระบอประชาธิปไตย พร้อมด้วย นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นาย สมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี
           โดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี วางพานพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย และอ่านสารพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันส่งเสริมทักษะทางวิชาการการประกวดสุนทรพจน์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 7 รางวัล
             การจัดงานดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระที่ตนมีต่อประชาชน ต่อสังคมประเทศชาติ รวมทั้งให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว อันเป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!