สัมมนาผู้ประกอบกิจการสักยันต์ทั่วประเทศ ยกระดับมาตรฐานการสักลงอักขระ

สัมมนาผู้ประกอบกิจการสักยันต์ทั่วประเทศ ยกระดับมาตรฐานการสักลงอักขระ

ภาพ/ข่าว: ไพศาล เชิดชูชาติ

กระทรวงสาธารณะสุข ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องเข็มสัก-ความสะอาดเครื่องมือเครื่อง มีมาตราฐาน

ที่โรงแรมเอสบางกอก เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ดร.สุภพ ซ่อมประดิษฐ์ (อาจารย์เขียว เทพทอง) นายกสมาคมส่งเสริมการรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการอบรม ในเรื่องมาตรฐานสำนักสักยันต์ และการรักษาความสะอาด-การป้องกันโรคติดต่อ และความรู้เกี่ยวกับกฏหมายของวิชาชีพการสักยันต์ไทยสู่สากลโลก โดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้ให้เกียรติเดินทางมามอบประกาศเกียรติ ให้ผู้คณะบริหารงานอบรมของสมาคมฯ             ในครั้งนี้ นายแพทย์ดนัย ชีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข เดินทางมามอบใบประกาศเกียรติ พร้อมได้ส่ง นายสมโภชน์ ป้องกัน นักวิชาการ สาธารณะสุขชำนาญการกรมควบคุมโรค – นส.ชมัยพร เป็นสุข นักวิชาการ สาธารณะสุขชำนาญการกรมอนามัย มาอบรม มาให้ความรู้ในเรื่องเข็มสัก ตลอดถึงการรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการสัก นับเป็นก้าวแรกในการเดินหน้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
       การจัดงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณของสมาคมส่งเสริมการรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์ นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่อาจารย์สักทั้งหลาย ให้ความสนใจร่วมมือในการจัดการอบรมครั้งนี้ เพราะที่ผ่านมานั้นการสักยันต์ลงอักขระเลขยันต์ ยังคงเป็นที่กังขาของคนทั่วไป ว่าไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติไม่ถูกสุขลักษณะสุขาภิบาล และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
       การจัดอบรมในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการสักยันต์ ให้เป็นที่ยอมรับ ทางสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์ตระหนักในเรื่องนี้ จึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ ผู้ประกอบกิจการสักยันต์ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการสักการลงอักขระเลขเสกยันต์ การเขียนลายเป็นศิลปะ แบบต่างๆ ให้ถูกสุขาภิบาล-สะอาด-ปลอดภัย ป้องกันโรคติดต่อ และได้รู้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
       อาจารย์เขียว นายกสมาคมฯ กล่าวว่า พวกเราต้องอนุรักษ์ศิลปะ-ศิลป์แห่งพระเวทย์ พิธีกรรมทางด้านพระเวทย์และโหราศาสตร์ การลงเลขเสกยันต์ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณี “วัฒนธรรมศาสตร์” ให้เป็นที่ยอมรับจากทางราชการ และผู้สนใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ทางสมาคมฯได้เล็งเห็นความสำคัญมากที่สุดในเรื่องนี้ กล่าวได้ว่าต้องปรับฐานรองรับกับใหม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่มีมาตรฐาน โดยมีกฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขนำหน้า ทันยุคสมัยสู่สังคม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ สามารถที่จะนำเสนอ ต่อสาธารณะชนได้โดยปราศจากข้อกังขา และที่สำคัญอาจารย์สักส่วนใหญ่ทั้งหมดที่เข้ารับการอบรมล้วนเดินทางออกไปสักที่ต่างประเทศ เราจะกล้าพูดและรับรองกับผู้ที่มาใช้บริการว่าการสักของเรา ถูกสุขลักษณะสุขาภิบาล จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในเวลานี้

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!