สระแก้ว-เปิดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ

สระแก้ว-เปิดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:สวาท เกตุงาม

 เปิดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการจัดขึ้น 2 กิจกรรม คือ การพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
             นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้โครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ บรรลุตามเป้าหมาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว จัดกิจกรรม โครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 กิจกรรม มีกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ฝึกการทำมาลัยกรจากผ้าขาวม้า และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทาสีรั้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว มีผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประขาชน จิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.กว่า 500 คน

                ด้าน นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจน สืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า อันเป็นที่มาของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ การร่วมกิจกรรมตามโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 แล้ว ยังถือเป็นการร่วมสืบสาน และสนองพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จากหลายหน่วยงานอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!