สระแก้ว-ตรวจติดตามแผนงานโครงการแผนปฏิบัติงาน

สระแก้ว-ตรวจติดตามแผนงานโครงการแผนปฏิบัติงาน

ภาพ/ข่าว:สวาท เกตุงาม
ขอบคุณภาพ:นายสุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต

        ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจติดตามแผนงานโครงการแผนปฏิบัติงานจังหวัดสระแก้ว

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจติดตามแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับฟังการชี้แจงของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว ในการสอดส่งโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว


          ต่อมาได้ลงพื้นที่ดูโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านสาธารณสุขเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ที่ โรงพยาบาลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โครงการดังกล่าว โรงพยาบาลได้เตรียมการด้านการพัฒนาบุคลากรการขยายพื้นที่ของโรงพยาบาลซึ่งอยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่จาก ตชด. เพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในนิคมอุตสาหกรรม หลังจากนั้นเดินทางดูโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดสระแก้ว ที่ บ้านทับพริก หมู่ที่ 6 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าแก่วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตร โดยเสนอให้มีการวางแผนการบริหารจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้โครงการเกิดความยั่งยืน และ ต่อยอดโครงการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งควรมีการเก็บข้อมูลมูลค่าการจำหน่ายสินค้าก่อน และ หลังได้รับการออกแบบ และ ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์เพื่อจะได้นำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!