สระบุรี-กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.โค้งสุดท้าย (Big day)

สระบุรี-กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.โค้งสุดท้าย (Big day)

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร

 กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.โค้งสุดท้าย (Big day)

            วันนี้ 16 มี.ค.62 นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผวจ.สระบุรี เป็นประธาน จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.โค้งสุดท้าย (Big day) ที่ โรงเรียน เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยมี พันตำรวจตรี อุทัย บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.โค้งสุดท้าย (Big day) เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน และกระตุ้นกระแสให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 ให้มากที่สุด ในครั้งนี้ได้มีการปล่อยขบวนเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.โค้งสุดท้าย (Big day) ไปตามเส้นทาง ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ระหว่างทางได้มีการเดินไปเคาะประตูบ้านแจกสื่อแผ่นพับใบปลิว รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรให้กับประชาชนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ได้ตั้งเป้าหมายให้มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ ให้มีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด ไม่เกินร้อยละ 2 ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งในการออกเสียงประชามติที่ผ่านมา จังหวัดสระบุรี มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 64.08 สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของภาคกลาง
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!