ร้านเกมส์ละเมิดลิขสิทธิ์ จะจับโดยการล่อซื้อได้หรือไม่..!!!

ร้านเกมส์ละเมิดลิขสิทธิ์ จะจับโดยการล่อซื้อได้หรือไม่..!!!

.คอลัมน์:ทนายท้องถิ่นเล่ากฏหมาย

การล่อซื้อร้านเกมส์  โดยตัวแทนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์  เมื่อตัวแทนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เข้ามาในคอมแล้วล่อซื้อโดยให้เจ้าของร้านเปิดโปรแกรมที่เป็นลิขสิทธิ์  เมื่อพบโปรแกรมที่ต้องการก็ทำการจับกุมโดยอ้างว่าเจ้าของร้านละเมิดลิขสิทธิ์ จะจับโดยการล่อซื้อได้ไหม

การจับกุมคดีลิขสิทธิ์  ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  เป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชน  อันเป็นความผิดอันยอมความได้  พูดประสาชาวบ้านก็คือเป็นความผิดส่วนตัว  จะเอากระบวนการจับอันเป็นตวามผิดซึ่งหน้ามาใช้ไม่ได้  ก่อนที่จะมีการจับกุมจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีและขอหมายค้นหมายจับก่อน

ดังนั้น การที่ตัวแทนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์พาพวกมาทำการล่อซื้อร้านคอมหรือร้านเกมส์ โดยไม่มีหมายค้น  หรือหมายจับ  พอเจอโปรแกรมที่เป็นลิขสิทธิ์จึงอ้างว่า  เป็นความผิดซึ่งหน้า  จะทำการจับกุมเจ้าของร้านเกมส์หรือผู้ดูแลไม่ได้    และการล่อซื้อถือว่าตัวแทนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด  จึงไมใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้อง

คำพิพากษาฎีกาที่  4301/2543

การที่จำเลยกระทำความผิดโดยทำซ้ำบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ของ  โจทก์ลงในแผ่นบันทึกข้อมูลถาวรของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ ส. ตามที่ ส. ได้ล่อซื้อนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากการล่อซื้อของ ส.ซึ่งได้รับจ้างให้ล่อซื้อจากโจทก์ เท่ากับโจทก์เป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทำความผิดขึ้นโจทก์ย่อมไม่อยู่ในฐานะผู้เสียหายที่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้

เพราะฉะนั้น การล่อซื้อและการส่งหน้าม้ามาลงเพลงในคอมพิวเตอร์/การล่อเล่นในกรณีเกมส์เพลย์  จึงเป็นกรณีเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น ตามนัยแห่งคำพิพากษาฎีกานี้ จึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย ไม่มีอำนาจฟ้อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!