ร้อยเอ็ด-เปิดงานประเพณี บุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญผะเหวด

ร้อยเอ็ด-เปิดงานประเพณี บุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญผะเหวด

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน  

รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณี บุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญผะเหวด และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สืบสานวัฒนธรรมอีสาน

           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 มีนาคม 2562 นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณี บุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญผะเหวด และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 ที่ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีอีสาน
โดยมีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และชาวบ้านโนนสะอาด และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

           นายบุญมี ปัจจัยโค ผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาด กล่าวว่า การจัดงานประเพณี บุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญผะเหวด และทอดผ้าป่าสามัคคี วัดโนนสะอาด เริ่มจัดงานมาตั้งแต่ปี 2560 ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยภายในบริเวณงานมีการสืบสานตำนานบุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติ ที่สวยงาม ประดับประดาตกแต่งภายในมณฑลพิธีตามตำนาน สวยงามตระการตา ด้วยธงผะเหวด พวงดอกสะแบง มาลัยข้าวสาร มาลัยข้าวตอก บันไดสวรรค์ ใยแมงมุม เป็นสัญลักษณ์ตามตำนานเวสสันดรชาดก แสดงถึงความรู้รักสามัคคี ของชาวบ้านโนนสะอาด การจำลองขบวนแห่พระแม่โพสพ จากท้องนา มายังมณฑลพิธีวัดโนนสะอาด ตามแบบโบราณ พิธีสู่ขวัญข้าวเพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อเป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ของเกษตรกร แสดงถึงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ของชาวบ้านโนนสะอาดและพื้นที่ใกล้เคียง ให้คงอยู่สืบไป โดยมีหลวงพ่อพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด นำอุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานในครั้งนี้ รวมระยะเวลา 3 วันกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีแห่ข้าวพันก้อน พิธีเทศน์สังกาส พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ร่วมแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ด้วยศรัทธาสามัคคี พิธีอัญเชิญพระแม่โพสพ ขึ้นจากทุ่งนา บ้านโนนสะอาด ไปยังมณฑลพิธี วัดโนนสะอาด การรำบูชาพระแม่โพสพ พิธีสู่ขวัญข้าว และการสร้างจุดเชคอิน เส้นทางรอบๆหมู่บ้านโนนสะอาด เพื่อบันทึกภาพ เพื่อความทรงจำที่ดีงามในการเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ และยังมีโรงทาน จากผู้ใจบุญจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมทำบุญ อิ่มบุญอิ่มใจ และอิ่มท้อง ก่อนเดินทางกลับอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!