ราชบุรี-มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย

ราชบุรี-มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้)

 มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1

         นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจ.ราชบุรี นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจ.สุพรรณบุรี และนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจ.กาญจนบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” จัดขึ้นที่ลานด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ซึ่งสนง.เกษตรจ.ราชบุรี เป็นเจ้าภาพ จัดร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจ.ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 2-6 ส.ค.62 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. โดยนำสินค้าทางการเกษตร จากกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ประกอบด้วย ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป หัตถกรรม และสิ่งทอ มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 60 บูธ ให้ชาวนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้ช้อป ชิม ชม เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรม อาทิ การแสดงดนตรีตลอดงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย เล่นเกมชิงรางวัล การจำหน่ายสินค้านาทีทอง

         นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจ.ราชบุรี กล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 หรือเรียกว่ากลุ่มทวารวดี ประกอบด้วยจ.ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัด เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสากิจชุมชนในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จากวิสัยทัศน์ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน น้ำ และอนาคตของประเทศ ซึ่งมีภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารที่มีความมั่นคง และปลอดภัย ทำให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้ก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคง และปลอดภัยของประเทศ ด้วยศักยภาพของฐานทรัพยากร ที่มีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรบุคคล รวมถึงแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างเหมาะสม

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!