ระยอง-ทช.ฟื้นฟูป่าในพื้นที่ยึดคืน 2000 ไร่

ระยอง-ทช.ฟื้นฟูป่าในพื้นที่ยึดคืน 2000 ไร่

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

    ทช. ร่วมกับ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ดึงทุกภาคส่วน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.10  โดยฟื้นฟู ในพื้นที่ป่าชายเลนที่ยึดคืนมา กว่า 2,000 ไร่ ตั้งเป้า การฟื้นฟูแล้วเสร็จภายในปีนี้

     วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ พื้นที่ป่าชายเลนบ้านถนนกะเพรา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
     โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1  นายสุเทพ เจือละออง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง น.ส.แก้วหทัย สำโรงทอง ตัวแทนธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน คณะครู-นักเรียน ชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง   
     นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนได้ร่วมใจปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ ต้น หรือพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม รวมจำนวน 10 ล้านต้น ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับผิดชอบกล้าไม้ จำนวน ล้านต้น
      และในวันนี้จะเป็นการปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน ในพื้นที่ ป่าซึ่งได้ยึดคืนมา กว่า 2,000 ไร่ คาดว่า จะสามารถฟื้นฟูได้แล้วเสร็จภายในปีนี้
ซึ่งนอกจากการปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ แล้ว ยัง ได้ ปล่อย พันธ์สัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง และปูดำ ลงในแหล่งน้ำก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สามารถเข้ามาใช้พื้นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!