ปราจีนบุรี-วัดล้านหอย จัดเนรมิตท้องทุ่งนา “ลานนาล้านหอย” รับนักท่องเที่ยว!

ปราจีนบุรี-วัดล้านหอย จัดเนรมิตท้องทุ่งนา “ลานนาล้านหอย” รับนักท่องเที่ยว!

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

           วัดล้านหอย นอกจากมีสิ่งก่อสร้างจากหอยมากที่สุดในประเทศ-ในโลกนับล้าน ๆ ตัวแล้ว…ล่าสุด ผุดแลนด์มาร์คใหม่จัดทำ ลานนาล้านหอย … ขึ้น เป็น ลานชม “ท้องทุ่งนา” ต้อนรับนักท่องเที่ยว!

            วันนี้ 5 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ที่วัดรัตนเนตรตาราม หรือ วัดล้านหอย ต.สำพันตา อ.นาดี จ. ปราจีนบุรี เป็นวัดใน จ.ปราจีนบุรี เป็นวัดที่เลื่องชื่อระดับประเทศ ที่พุทธศาสนาสนิกชนศรัทธา นำเอาเปลือกหอยนานาชนิด นับเป็นล้าน ๆ ตัว ซึ่งมากที่สุดในประเทศ มาประดับตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรม อาทิ หอพระแก้ว 3 ฤดู และ ประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ,พญานาค อย่าสวยงามตระการตา กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใคร ๆ ล้วนอยากมาเที่ยวชม
           พระอธิการ สิริลักษณ์ ธีรวังโส อายุ 45 ปี พรรษาที่ 20 เจ้าอาวาสวัดรัตนเนตรตาราม กล่าวว่า “วัดรัตนเนตรตาราม หรือ วัดล้านหอย เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเมื่อประมาณปี 2558 หลังจาก มีการนำเปลือกหอยนานาชนิด มาประดับตกแต่งในงานสถาปัตยกรรม คือ หอประดิษฐานพระแก้วมรกต 3 ฤดู ทั้งภายในและนอกอาคาร ประดับงานประติมากรรมพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตลอดรวมถึง พญานาค
           ที่นำเอาเปลือกหอยนานาชนิด อาทิ หอยแมลงภู่,หอยเชล,หอยขม,หอยสังข์,หอยนางรม,หอยนางฟ้า มากเกินกว่าล้าน ๆ ตัว นับว่ามากที่สุดในประเทศไทย หรือมากที่สุดในโลกมาประดับตกแต่งอย่างสวยงาตระการตา ในการแสดงถึงความร่วมมือ –พลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนาสนิกชน”
           พระอธิการ สิริลักษณ์ กล่าวถึงความเป็นมาของการสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมที่วัดล้านหอยแห่งนี้ว่า “เนื่องจากเป็นความชอบในงานด้านการปั้น โดยก่อนหน้าเคยไปฝึกปั้นกับช่างในแถบทางภาคเหนือ และจากนั้นได้นำมาใช้ประโยชน์จริงครั้งแรกในการทำหอระฆัง ,สิ่งก่อสร้าง และ งานประติมากรรมในวัดทั้งหมด
            ในการหล่อ,การปั้น ส่วนใหญ่มักทำโดยไม่ได้อาศัยญาติ –โยม จึงมีความคิดว่า จะทำอย่างไร ที่จะรวมพลังสามัคคี ของญาติโยม ,พระสงฆ์ในวัดได้ช่วยกัน เมื่อพิจารณาเห็นว่าเปลือกหอยแครง มีความคงทนในธรรมชาติ จึงรวบรวมมาประดับตกแต่ง เป็นเกล็ดในพญานาค เมื่อไปตามพื้นที่ชายทะเลแถบ จ.ระยอง,จ.ชลบุรี ที่มีเปลือกหอยนานาชนิด ได้นำมาประดับตกแต่งสิ่งก่อสร้าง และงานประติมากรรมพระพุทธรูป,พญานาคในวัด โดยมีพระ-เณร ,ญาติโยม ,นักเรียนช่วยกันประดับตกแต่ง
             ซึ่งผลงานทางศิลปะดังกล่าว สามารถทำออกมาได้ผลสวยงามดี เป็นที่พึงพอใจของผู้สร้าง และผู้เที่ยวชม จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อมา นักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้พระ –เที่ยวชมความอัศจรรย์สิ่งก่อสร้างจากเปลือกหอยนับล้าน ๆ ตัวนี้ทุก ๆ วัน” พระอธิการ สิริลักษณ์ กล่าว
             และกล่าวต่อไปว่า “ ล่าสุดจากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นช่วงไฮซีซั่น การท่องเที่ยว จ.ปราจีนบุรีคือ การผจญภัยล่องแก่งหินเพิง บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (ขญ.9) พื้นที่แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก ประชาชน ได้เดินทางมาท่องเที่ยว ชมความงดงามงานประติมากรรมวัดล้านหอย พื้นที่ใกล้เคียงกัน หลังจากการล่องแก่ง หรือเที่ยวน้ำตก –เกาะแก่งต่าง ๆ แล้ว สร้างความคึกคักเพิ่มขึ้นอีกครั้ง”
              “ โดยทางวัดรัตนเนตรตาราม หรือ วัดล้านหอย ได้เพิ่ม ที่พักผ่อน –ท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง หลังจากที่พุทธศาสนิกชนได้นมัสการ-เที่ยวชมพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ในวัดเรียบร้อยแล้ว ทั้ง พระปางไสยยาสน์ ,พระพุทธเจ้าน้อย ,พระศรีอริยเมตไตรย,พระแก้วมรกตสามฤดู ,3กษัตริย์มหาราช (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามหาราช),นมัสการหลวงพ่อสนอดีตเจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อย แล้ว”
              “ล่าสุดนี้ได้จัดทำ … ลานนาล้านหอย … ขึ้น ที่ด้านท้ายวัด ให้ญาติ –โยม นักท่องเที่ยว หลังจากเที่ยวชมวัดล้านหอยแล้วเป็นแลนด์มาร์คใหม่ ให้ได้พักผ่อนสูดอากาศธรรมชาติเย็นสบายในการได้ชม-พักผ่อนในทุ่งนา โดยสร้างทางเดินผ่านทางไม้,ไม้ไผ่ทอดตัวยาวลงไปในทุ่งนาข้าว ที่ในขณะนี้เพิ่งไถหว่านเป็นแปลงข้าวนาปรัง มีซุ้มไม้ไผ่เป็นวิวให้พักร้อน – บันทึกภาพ ให้ได้สบายทั้งกาย –ใจ”
               “นอกเหนือ จากการพักผ่อน –ท่องเที่ยว ยังเป็นการส่งเสริม หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้มีการก่อสร้างเรือนพิพิธภัณฑ์เครื่องมือการเกษตร ที่จะนำเครื่องมือการทำนา-หัตถกรรมการเกษตร ,เรือนไม้ ไม้ไผ่ จัดแสดงนิทรรศการการทำนา มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกำลังทรงเกี่ยวข้าวที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี อันเป็นความภาคภูมิใจของพสกนิกรชาวนาปราจีนบุรีทุกหมู่เหล่ามิรู้ลืม”
                บรรยากาศ นอกจากชมท้องทุ่งนา ได้พักผ่อน แล้ว รอบ ๆ ยังสอนหลักเกษตรผสมผสาน ที่ใช้พื้นที่ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์ อาทิ พื้นที่ ปลูกข้าว,สระหรือแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรใช้เลี้ยงปลา,พื้นที่สร้างที่พักอาศัย ,การปลูกพืชสวนครัว,ไม้ดอกไม้ประดับ อันเป็นการได้ประโยชน์ทางการศึกษาหลักเกษตรแบบพึ่งพาตนเองนำกลับไปใช้ด้วย พร้อมบรรยากาศทุ่งนาเย็นสบาย ได้ธรรมชาติท้องทุ่งนา มีนกปากห่างนับร้อย ๆ ตัวลงมาใกล้ ๆให้ชม ให้สุขสดชื่นกลับไป” พระอธิการ สิริลักษณ์ กล่าวในที่สุด

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!