ปทุมธานี-สมาคมครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนธัญบุรี จัดการแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศลธัญบุรี2562”

ปทุมธานี-สมาคมครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนธัญบุรี จัดการแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศลธัญบุรี2562”

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

สมาคมครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนธัญบุรี จัดการแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศลธัญบุรี ๒๕๖๒” เพื่อสบทบกองทุนสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี

            ณ สนาม blu-O Rhythm & Bowl สาขาเมเจอร์ รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สมาคมครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนธัญบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรม “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลธัญบุรี ๒๕๖๒” เพื่อระดมทุนในการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ และสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนธัญบรี โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และผู้ให้การสนับสนุนฯ เข้าร่วมงานฯ
           นายสมนึก จัตตุวัฒนา นายกสมาคมครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนธัญบุรี กล่าวว่า “ทางสมาคมฯ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรีมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่ทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ และสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี, เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครูทั้งอดีตและปัจจุบัน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ชุมชนในย่านใกล้เคียงได้มีโอกาสออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี, เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสทดแทนคุณสถานศึกษา โดยร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนของสมาคมฯ ต่อไป”
            นายกสมาคมฯ ยังกล่าวต่ออีกว่า “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ ในครั้งนี้ ได้จัดการแข่งขันเป็น ทีมละ ๓ คน คนละ ๓ เกมส์ นับคะแนนสูงสุดทั้งประเภททีม และประเภทบุคคล ชาย – หญิง รวมมีผู้สมัครแข่งขันเป็นทีมกว่า ๗๐ ทีม และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนการจัดการแข่งขันฯ จำนวนกว่า ๘๐ ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้สนับสนุนเป็นสิ่งของ เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันฯ อีกกว่า ๑๐ ราย สำหรับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับเกียรติถ้วยรางวัลเกียรติยศรางวัลชนะเลิศประเภททีมคะแนนสูงสุด จาก คุณปวีณา หงสกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และถ้วยรางวัลเกียรติยศประเภทต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน จึงขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ จนบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างดียิ่งในครั้งนี้”

             สำหรับ “โรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” นั้น เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ รวมเวลาถึงปัจจุบันมีอายุ ๖๙ ปี เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในย่านรังสิต ทั้งนี้ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์ ประกอบกับความพากเพียรของนักเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยโรงเรียนธัญบุรี ได้ผ่านการประเมินให้เป็น “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาอีกด้วย.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!