นครสวรรค์-แถลงกรีฑาสูงอายุครั้งที่ 25

นครสวรรค์-แถลงกรีฑาสูงอายุครั้งที่ 25

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

แถลงกรีฑาสูงอายุครั้งที่ 25

       เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 10 มีนาคมนี้ที่ห้องประชุม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีการจัดเงานแถลงข่าวการจัดแข่งขันกรีฑาสูงอายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (พ.ศ.2563) โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายชัชวาล ฉายะบุตร รอง ผวจ.นครสวรรค์ นายธีรชัย ทศรฐ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายสมชาย ประเสริฐดี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา จ.สุพรรณบุรี นายสมชาย เจริฐผล ผอ.สนง.ททท.สุพรรณบุรี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส นายกสมาคมกรีฑาสูงอายุแห่งประเทศไทย โดยก่อนแถลงข่าวมีการแสดง 1 ชุดของสมาคมกีฬาแหง่จังหวัดสุพรรณบุรี และวีดีทัศน์เมืองสุพรรณบุรี

        โดยในการแถลงข่าว นายชัชวาล ฉายะบุตร ได้กล่าวถึงการจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุที่นครสวรรค์และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นายธีรชัย ทศรฐ กล่าวถึงความพร้อมด้านต่างๆของ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งนับได้ว่าเป็นเมืองกีฬาเมืองหนึ่งที่ผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติมาแล้วหลายครั้ง ข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของสุพรรณบุรี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส กล่าวถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของสมาคมฯ และจะให้การจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุมีขึ้นทุกๆ 4 ปี มีการจัดกิจกรรมทางสังคมให้ผู้สูงอายุ เพื่อการมีชีวิตอย่างมีคุณภาพ นายสมชาย ประเสริฐดี กล่าวถึงมาตรฐานการแข่งขัน กติกาการตัดสิน อุปกรณ์การแข่งขันจะจัดหาอย่างดี มีคุณภาพ รวมไปถึงผู้ตัดสิน ซึ่งจะใช้ตามกติกาสากลของโลก นายสมชายเจริญผล กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะจัดบริการอำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาทุกคน ทั้งร้านอาหาร ที่พัก การเดินทาง และแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงของที่ระลึก ของฝาก

        สุดท้ายเป็นการเปิดให้ซักถามข้อข้องใจ ปัญหาที่พบ และสิ่งที่อยากจะให้ทาง จ.สุพรรณบุรีจัดเตรียม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาทุกคน และเลี้ยงอาหารกลางวันกับนักกรีฑาสูงอายุ สื่อมวลชนที่มาร่วมงานแถลงข่าว ก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางกลับ

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!