นครสวรรค์-รร.นครสวรรค์ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

นครสวรรค์-รร.นครสวรรค์ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

  รร.นครสวรรค์ยกทีมบริหารไปเขาค้อ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 เน้นเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องนโยบายหน่วยเหนือ งบน้อย คนน้อย ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล งานเสร็จ คนสุข

          เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 26 มีนาคมนี้ ที่ห้องประชุม ไร่จันทร์แรมรีสอร์ต อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนครสวรรค์ มีนายบุญจันทร์ คำภิรานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล กล่าวรายงาน โดยนำคณะรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทั้ง 4 กลุ่มบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะทำงานแผนงาน รวมทั้งสิ้น 45 คน หลังพิธีเปิดเป็นการบรรยายพิเศษของนายพันศักดิ์ ศรีทอง ถึงเป้าหมาย ความคาดหวังของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งทุกกลุ่มบริหาร ทุกกลุ่มสาระ จะต้องรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน ปีการศึกษา 2561 หลังจากนั้นนำมาตรฐานการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษาเพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งทุกกลุ่มบริหาร ทุกกลุ่มสาระต้องนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการพร้อมทั้งนำเสนอผลการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อขอรับการอนุมัติแผนฯ จัดสรรงบประมาณและนำไปดำเนินการต่อไปCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!