นครปฐม-ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน

นครปฐม-ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2562

          วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่วัดบ่อน้ำจืด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2562 เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกด้วย

           สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่คลองธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพ การบริการด้านสุขภาพอนามัย การฝึกอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนข่อยและตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!