นครปฐม-สำเร็จบริบูรณ์ วัดไผ่ล้อม อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 54 รูป

นครปฐม-สำเร็จบริบูรณ์ วัดไผ่ล้อม อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 54 รูป

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

สำเร็จบริบูรณ์ วัดไผ่ล้อม อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 54 รูป เน้นสวดมนต์เพาะบ่มจิตอาสา พัฒนาปฏิบัติอบรมธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนา-กตัญญูกตเวที

        เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.62 เวลา 09.09 น. ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เผยว่า เมื่อวานที่ผ่านมาพ่อนาคทั้ง 54 คน ได้เข้าร่วมพิธีทำขวัญนาค โดยหมอทำขวัญนาค ทศพล หิมพานต์ และทีมงาน ประกอบพิธีสำเร็จสมบูรณ์ และเช้าวันนี้เข้าสู่ภาคพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยมีพระสงฆ์ทั้งสิ้นรวม 54 รูป ที่สำคัญทุกรูปสามารถสวดมนต์ได้อย่างแคล่วคล่องอักขระบาลีออกเสียงชัดเจนไม่ติดขัดแต่ประการใด เนื่องเพราะด้วยความพร้อมหลายประการ เพราะทุกรูปตั้งใจมาบวชเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และจิตสำนึกแห่งความกตัญญูกตเวทีอย่างถ่องแท้ และหลังจากนี้ต่อไปก็จะเน้นเรื่องการสวดมนต์ทุกบทให้ได้ ทั้งนี้จะมีพระอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมาคอยกำกับสอนให้วิชาความรู้อย่างเต็มเปี่ยม อีกทั้งทางวัดไผ่ล้อมได้จัดเตรียมบุคลากรมาบรรยายอบรมการศึกษาด้านพระธรรมวินัยในเบื้องต้น เพื่อให้พระทุกรูปที่บวชในโครงการนี้มีความแตกฉาน

          อีกทั้งเน้นสอนอบรมการปฏิบัติธรรม การทำวัตรสวดมนต์ และหัวใจสำคัญที่วัดไผ่ล้อมเน้นมากเป็นพิเศษที่ต้องทำให้ได้ก็คือเรื่องของการฝึกปฏิบัติ ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้บุญคุณคน หลักธรรมนี้ถ้าทำได้ เมื่อสึกออกไปก็สามารถจะเป็นคนคนดีมีคุณภาพของสังคมไทยอย่างถ่องแท้

          สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ทุกคนล้วนรู้ว่าทางวัดไม่มีการเรี่ยไร ไม่เสียค่าใช้จ่าย วัดไผ่ล้อมดูแลทุกสิ่งอย่างบริบูรณ์ที่สุด โดยให้พระทุกรูปสำนึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญ ศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า พระองค์ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันเป็นแบบอย่างที่ดี ที่พสกนิกรไทยควรยึดถือปฏิบัติสืบต่อไป และที่สำคัญเป็นการรักษาประเพณี โดยเฉพาะพิธีทำขวัญนาค พิธีอุปสมบท และเป็นการแสดงความกตัญญูต่อหลวงพ่อพูล ที่เป็นบรมครูมหาบูรพาจารย์ และหัวใจสำคัญที่ยิ่งใหญ่สูงสุดคือทุกคนต่างมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีโอกาสได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เพียรรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ อันเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย โดยคณะศิษย์หลวงพ่อพูล จึงได้จัดให้มีพิธีนี้เป็นประจำทุกปี ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้ศึกษาและรับการอบรม ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม บำเพ็ญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล อย่างแท้จริง และสิ่งสำคัญที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนก็คือพระทุกรูปที่บวชใหม่ ล้วนเคร่งครัดในพระธรรมวินัยใส่ใจทุ่มเทหัวใจในความเป็นจิตอาสาอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวมเสียสละซื่อสัตย์และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยสติปัญญาเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองสืบต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!