นครปฐม-ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษให้เยาวชนชายบ้านมุทิตา

นครปฐม-ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษให้เยาวชนชายบ้านมุทิตา

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
         วันที่ 29 มีนาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น‘ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
         ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า  เด็กในวันนี้ คือ ผู้รับผิดชอบดูแลประเทศชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้า ลูกหลานคนใดหลงผิด หลงทาง ต้องเร่งรัดประพฤติปฏิบัติตนเสียใหม่ ไม่มีสิ่งใดสายเกินการปรับปรุงแก้ไข มันอยู่ที่ใจและการกระทำ ความผิดพลาดเป็นอุทาหรณ์สอนใจ เพื่อไม่ให้กระทำผิดซ้ำ เราทุกคนต้องเป็นความหวังให้กับคนในชาติ ทำดี ทำสิ่งที่ถูกต้อง ที่เริ่มต้นจากใจเรา เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว และความอยู่รอดปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยสืบไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!