นครปฐม-มหิดลอินเตอร์จับมือUOB จัดอบรมหลักสูตร Banker’s Executive

นครปฐม-มหิดลอินเตอร์จับมือUOB จัดอบรมหลักสูตร Banker’s Executive

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

วันนี้( 1 เมษายน 2562) เวลา 13:00 น. ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Banker’s Executive Certification Program ปี 2019”แก่พนักงานขายระดับหัวหน้างาน ในธุรกิจ SMEs จำนวน 30 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ปาติยเสวี อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ และผู้จัดการโครงการฯ Mr. TAN Choon Hin กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงนาม
      โครงการนี้จะจัดระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน และวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2562 โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยนานาชาติ ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องเทรนด์ใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ทั้งในเรื่อง digital banking เทคโนโลยีบล็อกเชน การจัดการความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้พนักงานขายระดับหัวหน้างานได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และเครื่องมือการบริหารรูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!