นครปฐม-นักธุรกิจจีนเสนอพืช(กว้างจู๋ฉ่าว)พลังงานสะอาด ในอุตสาหกรรม

นครปฐม-นักธุรกิจจีนเสนอพืช(กว้างจู๋ฉ่าว)พลังงานสะอาด ในอุตสาหกรรม

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน (ต่าย มเหศวร)
Cr:ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

นักธุรกิจจีนแนะนำตัวและนำเสนอพืช Arundo donax (กว้างจู๋ฉ่าว)ในอุตสาหกรรมด้านอาหารสัตว์ ปุ๋ยชีวภาพ พลังงานสะอาด (Pellet Wood) เยื่อกระดาษ บรรจุภัณฑ์
   
    วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานต้อนรับนักธุรกิจชาวจีน เพื่อนำเสนอพืช Arundo donax (กว้างจู๋ฉ่าว) ในอุตสาหกรรมด้านอาหารสัตว์ ปุ๋ยชีวภาพ พลังงานสะอาด (Pellet Wood) เยื่อกระดาษ บรรจุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
    ในการต้อนรับครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ คือ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เกษตรจังหวัดนครปฐม พลังงานจังหวัดนครปฐม ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดนครปฐม และผู้แทนสำนักงานจังหวัดนครปฐม มาร่วมรับฟังข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพืชดังกล่าวด้วย
     สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครปฐม ได้นำนักธุรกิจชาวจีน จำนวน 3 ท่าน คือ 1. Mr.Zhang Yi รองประธานสโมสร OTOP แห่งประเทศจีน 2. Miss Huang Qiu Lian รองประธานสโมสรการค้าออนไลน์ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสิ 3. Mr.He Shan Quan ผู้ช่วย Mr.Zhang Yi ซึ่งได้นำข้อมูลหญ้าพืช Arundo donax มากล่าวถึงคุณประโยชน์ ผลการวิจัยจากประเทศจีนและเวียดนามว่า เป็นพืชที่มีโปรตีนสูงเหมาะแก่การนำมาเป็นอาหารสัตว์ และใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งจากการรับทราบข้อมูลครั้งนี้ได้ให้เกษตรจังหวัดนครปฐมรับข้อมูลไปศึกษาต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!