นครปฐม-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นครปฐม-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
Cr:ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

     จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระปฐมเจดีย์ และพระร่วงโรจนฤทธิ์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
       วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระปฐมเจดีย์ และพระร่วงโรจนฤทธิ์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
      โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรอยู่ภายใต้พระบรมมาโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นและสันติสุข ด้วยการนำหลักธรรมจากบทเจริญพระพุทธมนต์มาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต ส่งผลให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
      นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การเจริญพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพื่อเป็นการป้องกันภัยอันตราย และเกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้ที่สวดหรือเจริญพระพุทธมนต์ สวดด้วยความเคารพศรัทธา พร้อมกับแผ่เมตตาขอให้อานุภาพพระปริตรจงคุ้มครองรักษาอยู่ทุกเมื่อ แล้วทำใจให้สงบเป็นสมาธิแน่วแน่ ก็จะทำให้พระปริตรนั้นมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้น เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคาพาธ มีความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเครื่องหมายคนดี ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!