ตาก-9 มีนาคม วันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนนครแม่สอด

ตาก-9 มีนาคม วันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนนครแม่สอด

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

9 มีนาคม วันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนนครแม่สอด พลังคนข่าวแม่สอด

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 องค์กรสื่อสารมวลชนแม่สอด กลุ่มนักข่าว พลังคนข่าว จัดงานวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนชายแดนนครแม่สอด ที่ร้านอาหารน้ำพุปลาสด อ.แม่สอดจ.ตาก โดยองค์กรสื่อมวลชนแม่สอด จัดตั้งสมาคมสื่อมวลชนแม่สอด และจัดงานวันนักข่าว@สื่อสารมวลชนชายแดนพลังคนข่าวแม่สอด เครือข่ายสื่อมวลชนนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รวมตัวกันทั้งสื่อออนไลน์-ทีวี-วิทยุ-หนังสือพิมพ์ กว่า 20 คน ร่วมหารือและจัดงานพบปะสังสรรค์ ในวันสื่อมวลชนชายแดน เราจะก้าวไปด้วยกัน
            ภายหลังนักข่าวชายแดนนครแม่สอด ได้ทำข่าวในแต่แต่ละปี ก็ถึงวันสื่อมวลชนชายแดน 9 มีนาคม เราจะก้าวไปด่วยกัน นักข่าวเราได้พักผ่อนร่วมพบปะสังสรรค์และสร้างสาธารณะประโยชน์ให้ท้องถิ่น-ชุมชน-สังคม โดยเครือข่ายนักข่าวสื่อมวลชน ได้มีนัดพบปะ กัน ประชุมหารือและจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันด้วยกัน จากนั้นในช่วงค่ำคืน ก็มีการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยจะจัดแบบเรียบง่าย ในกลุ่มเฉพาะนักข่าวและถือโอกาสวันนี้( 9 มีนาคม 2562) เป็นวันสื่อมวลชนชายแดนแม่สอด และวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนชายแดนนครแม่สอด จังหวัดตาก
               ในแวดวง นักข่าว มักถูกสังคมบอกว่า เป็น ฐานันดร 4 ความหมายโดยนัยคือ ผู้มีสถานะแตกต่างจากบุคคลอื่นตามธรรมดาทั่วไป หรือแปลความหมายในลักษณะผู้มีอภิสิทธิ์ในการขีด เขียน เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านทางสื่อมวลชน โดยนักข่าวแม่สอด พร้อมยืนหยัดเคียงข้างทุกภาคส่วน เป็นโซ่ข้อกลาง เสนอข่าวสารให้ทุกภาคส่วน เป็นคนกลางของสังคม เป็นสื่อ ที่เสนอเรื่องราวความจริงให้ทุกฝ่าย ภายใต้ความยุติธรรม ไม่โน้มเอียง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!