ตาก-ร่วมกันกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ตาก-ร่วมกันกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

         ส่วนราชการ – ผู้นำท้องถิ่น -ผู้นำท้องที่ – จิตอาสาฯ – เจ้าหน้าที่สาธารณสุข – เจ้าหน้าที่อบต. – อสม – ครู นักเรียน และประชาชน ร่วมกันกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพ่นยา ละอองฝอย ยอดทรายอะเบท กำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เป็นประธาน เปิดงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา กล่าวว่า วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ฯ อาสาสมัครสาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่อบตรวมไทยพัฒนา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทยพัฒนา คณะครูนักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทหารผ่านศึก จำนวนทั้งสิ้น 250 คน ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว ในการกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
          นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ กล่าวว่า ทางอำเภอพบพระ ร่วมกับสาสุขอำเภอพบพระ มีการประชุมกัน รวมทั้งกำนันทุกตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลและผู้บริหารเทศบาล ตำบลพบพระ เพื่อทำการ การรณรงค์ โรคไข้เลือดออก และชิคุนกุนยา เนื่องจากอำเภอพบพระมีคนเป็นไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนยาเป็นจำนวนมาก กินร่วมกันรณรงค์ป้องกัน เพื่อไม่ให้โรคไข้เลือดออก และโรคชิกุนคุนย่า แพร่กระจายไปมากกว่านี้

            นายสมพร จ่านาค สาธารณสุขอำเภอพบพระ กล่าวว่า วันนี้ ทั้งท่านนายอำเภอพบพระ มอบหมายให้กับทีมงานที่ได้ร่วมประชุม ในเรื่องของการเกิดโรคไข้เลือดออกและที่คุณยาร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาสุข โรงพยาบาลรพ. สต โรงพยาบาล พบพระ หน่วยควบคุมโรคโดยแมลง อสม โรงเรียน รวมไทยพัฒนา 4 จิตอาสา ร่วมกันรณรงค์ ป้องกัน ไข้เลือดออก และ ชิกุนคุนย่า โดยทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย หยอดทราย โดยช่วยกันทั้งหมู่บ้าน รวมทั้งวันนี้ได้มากันทั้งอำเภอ ร่วมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมกำจัดยุงลายเพื่อเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา โดยใส่ทรายอะเบท ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บขยะภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมีรถเก็บขยะของ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา รอเก็บขยะตลอดทาง และได้รับการสนับสนุนเครื่องพ่นฝอยละอองชนิดติดรถยนต์ จากศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลงอำเภอแม่สอด เข้ามาร่วมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ไม่ให้มีการระบาดไปมากกว่านี้

            จากข้อมูลรายงานสถานการณ์ โรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาในอำเภอพบพระ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ พบผู้ป่วยสูงมาก เป็นอันดับ 1 ของจังหวัดตาก และตำบลรวมไทยพัฒนามีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน จำนวน 42 ราย
นายสมจิตร ลินปันหัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3.2พบพระรายงานว่า ประสิทธิภาพของเครื่องพ่นติดรถยนต์ IGEBA U40 -HDMขนาด1800cc มีความแรงสูงสามารถพ่นได้ไกลถึง50ม.อัตราส่วนผสมระหว่างสารเคมีกับน้ำมันดีเซลคือ1:9 เมื่อยุงสัมผัสกับสารเคมีที่ลอยฟุ้งในอากาศจะตายในทันที

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!