ตาก-นายอำเภอท่าสองยาง เปิดโครงการ “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

ตาก-นายอำเภอท่าสองยาง เปิดโครงการ “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

นายอำเภอท่าสองยาง เปิดโครงการ “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

         วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอำเภอท่าสองยาง เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเลอเป้ปวาคี หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ต้าน โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมออกหน่วยบริการ อาทิ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35,อบต.แม่ต้าน, สสอ.ท่าสองยาง, รพ.ท่าสองยาง, หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลง อ.ท่าสองยาง, กศน.อ.ท่าสองยาง,,เกษตร อ.ท่าสองยาง ,ปศุสัตว์ อ.ท่าสองยาง ,สมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.ท่าสองยาง และกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง จัดเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการประชาชน ก่อนการให้บริการได้แจ้งข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับทราบสร้างความรู้ความเข้าใจ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในช่วง 72 วันอันตราย
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลป่าต้นน้ำลำธาร
4. และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้นCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!