ตาก-จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

ตาก-จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 อำท่าสองยาง ชูกีฬา กีฬาแก้ปัญหายาเสพติด จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ต้าน

         เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น นาย ประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภอท่าสองยาง มอบหมายให้ นายเสนีย์ แก้วมณี ปลัดอำเภอท่าสองยาง เป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ต้าน

          โดยนาย ธเนศ เลิศวิลัย รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลแม่ต้าน กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยร.ต.ท.วุฒิพงษ์ พินิจ ตำแหน่ง… รอง สว.(ป) กก.ตชด.34 เป็นนักกีฬาวิ่งคบเพลิง มีนักกีฬา4ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านแม่ต้าน ชุมชนบ้านใต้ ชุมชนริมเมย ชุมชนบ้านลำร้อง โดยมีกีฬาพื้นบ้าน เข็นครกขึ้น ภูเขา ล้อ ลิ่วลม วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน วิ่งสามัคคี ตัดแป้งแข่งกัน ยิ่งหนังโก๋ง วิ่งผลัดกระด้ง กล่อมลูกน้อยนอนเปล อุ้มลูกบักแตงโม เตะปี๊บไกล และฟุตบอล 7 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ต้าน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 300 คน


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!