กาญจนบุรี-ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ กรณีแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

กาญจนบุรี-ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ กรณีแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ จำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

         วันนี้ (26 มี.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี (เจ้าคุณปัญญา) โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ด้านแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม โดย นายธีระชาติ ไทรทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมและฝึกซ้อมแผนรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ในครั้งนี้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฯ

         จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเหมาะสม

         ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบบัญชาการเหตุการณ์ โดย ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และบรรยายพิเศษ เรื่อง พิบัติภัยแผ่นดินไหวความเสี่ยงของจังหวัดกาญจนบุรี โดย ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และได้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ ด้านแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบหน้าที่หากเกิดสถานการณ์ขึ้นและบูรณาการในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นอย่างเป็นขั้นตอน.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!