กาญจนบุรี-กฟผ.ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก”โครงการต้นแบบ”

กาญจนบุรี-กฟผ.ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก”โครงการต้นแบบ”

ตามหลักธรรมาภิบาล สายงานรองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร/ชนิดา หลิมสัมพันธ์/ทีมข่าวเฉพาะกิจ

         กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล สายงานรองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประจำปี 2562 โดยมีนายอิทธิพงษ์ ชื่นพิศาล นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นประธานฯ กล่าวต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสวัสดิ์,พัฒนาการอำเภอศรีสัสดิ์,เกษตรอำเภอ,ปศุสัตว์อำเภอ,ประมงอำเภอ,สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและครูอำเภอศรีสวัสดิ์,เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ,เครือข่ายโครงการฯ เข้าร่วมพิจารณาการคัดเลือกโครงการฯ          การคัดเลือกโครงการตันแบบ ระดับสายงานมาประเมินเปรียบเทียบใหม่ ได้กำหนดผู้ประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการคัดเลือกโครงการต้นแบบที่มื ความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562โดยใช้แบบกรอบธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการประเมิน และจัดสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการที่นำเสนอ และมีการลงพื้นที่จริงๆ แสดงหลักฐานประกอบโดยกรรมการประเมินพิจารณาจากหน่วยงานว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินการคัดเลือกโครงการต้นแบบฯ       นายไพฑูรย์ สมบูณ์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์-2 กล่าวว่า”กฟผ. มุ่งมั่นในการเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้มาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี เพื่อเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม โดย กฟผ.จะทำหน้าที่รัษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนให้กับคนไทยตลอดไป”

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!