Tag: โลจิสติกส์

ประจวบคีรีขันธ์-SVL Group เสริมศักยภาพ ชรบ.ฝึก CPR เพื่อกู้ชีพ

admin- กันยายน 29, 2020

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ จัดโครงการ “ ชรบ.ร่วมใจ ฝึก CPR เพื่อกู้ภัย”                     นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโส อ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!