Tag: โรงพยาบาลวารินชำราบ

สระบุรี-ปั่น ปัน บุญ ยะลา-อุบลราชธานี ซื้อเครื่องมือแพทย์

admin- กุมภาพันธ์ 19, 2020

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร นักปั่นจิตอาสาร่วม 60 ชีวิต ปั่น ปัน บุญ ยะลา- อุบลราชธานี ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลวารินชำราบ รวมระยะทาง 1,900 กิโลเมตร ว ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!