Tag: โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-รพ.ร้อยเอ็ด และรพ.เครือข่ายจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562

siameagle- พฤษภาคม 16, 2019

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน-อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลเครือข่ายจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ปร ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!