Tag: โรงพยาบาลระยอง

ระยอง-สสจ.ให้ความรู้ โรคหลอดเลือดสมองแก่ อสม.

siameagle- มิถุนายน 27, 2019

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี   ที่ห้องประชุม โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น อ.เมือง ระยอง นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เปิดโครงการลดความพ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!