Tag: โรงพยาบาลบางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์-กลุ่มเหล็กสหวิริยา ส่งมอบ “ห้องความดันลบ”

admin- สิงหาคม 30, 2020

ภาพ/ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย                  กลุ่มเหล็กสหวิริยา ส่งมอบ “ห้องความดันลบ” ใช้ในห้องฉุกเฉินและหน่วยทันตกรรม รพ.บางสะพาน                      วั ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!