Tag: โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์-ซ้อมแผนเผชิญเหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาลป้องกันเหตุซ้ำรอย

admin- เมษายน 9, 2021

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์   รื่นเกษม                  ทหาร ตำรวจ โรงพยาบาลบางสะพานน้อยซ้อมแผนเผชิญเหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาลป้องกันเหตุซ้ำรอย                   ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!