Tag: โคมลอย

เชียงใหม่-ท่าอากาศยานวางมาตรการป้องกันผลกระทบจากโคมลอย

admin- ตุลาคม 8, 2020

ภาพ-ข่าว:นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่      รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เผยมาตรการป้องกันผลกระทบจากโ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!