Tag: แขวงทางหลวงศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ-ศาลาพักผู้โดยสารโฉมใหม่ได้ประโยชน์หลบแดดฝนได้จริง

admin- กันยายน 11, 2020

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข                    ศาลาพักผู้โดยสารโฉมใหม่สวยงามได้ประโยชน์หลบแดดฝนได้จริงชาวบ้านพอใจไม่ใช้งบเพิ่ม                    ผู้สื่อ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!