Tag: เรือนจำชุมพร

ชุมพร-จัดโครงการพระราชทานโคกหนองนาฯฝึกให้ความรู้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ

admin- ตุลาคม 19, 2020

ภาพ/ข่าว:ทนงศักดิ ศุภการ                  เรือนจำชุมพร จัดโครงการพระราชทานโคกหนองนา ฯฝึกให้ความรู้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษไปใช้วิถีพอเพียง                 ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!