Tag: เป๋าตัง

ระยอง-“ชิม ช้อป ใช้”ผู้ประกอบการใช้ APP ถุงเงิน ประชาชนใช้ APP เป๋าตัง    

siameagle- กันยายน 5, 2019

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี     ระยองขานรับนโยบายมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ผู้ประกอบการใช้แอฟ ถุงเงิน ประชาชนใช้แอฟ เป๋ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!