Tag: เฉลิมชัย

ประจวบคีรีขันธ์-“เฉลิมชัย”เร่งปั้นโลว์คอสต์แอร์คาร์โก้สินค้าเกษตร

admin- กรกฎาคม 4, 2021

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม “เฉลิมชัย” เร่งปั้น “โลว์คอสต์แอร์คาร์โก้สินค้าเกษตร” ผนึกภาครัฐ-เอกชน ช่วยเกษตรกรขยายตลาดส่งออกทั่วโลก           นายอลงกรณ์ ... อ่านต่อ

ประจวบคีรีขันธ์- ‘เฉลิมชัย’ รับกำลังใจจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐ

admin- กุมภาพันธ์ 1, 2021

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์   รื่นเกษม                       ‘เฉลิมชัย’ รับกำลังใจจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐ ยืนยัน มุ่งมั่นแก้ปัญหาให้จบในยุคนี้ พร ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!