Tag: เจริญ อาจประดิษฐ์

ประจวบคีรีขันธ์-แล้งจัด ชาวบ้านตัดไม้ไผ่ เร่งสร้างฝายมีชีวิต

siameagle- กรกฎาคม 15, 2019

ภาพ/ข่าว:เจริญ อาจประดิษฐ์ แล้งจัด น้ำคลองแห้ง ชาวบ้านตัดไม้ไผ่ เร่งสร้างฝายมีชีวิต กักน้ำไว้ใช้ในตำบล(มีคลิป)         เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 ก.ค ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!