Tag: เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมศึกษาดูงานที่ Institut Culinaire Disciples Escoffier (สถาบันการครัวดิซิพ เอสโคฟิเอร์)

siameagle- เมษายน 30, 2019

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน              ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!