Tag: เก็บขยะ

ระยอง-จิตอาสาระดมเก็บขยะทำความสะอาดคลองเพ

admin- กุมภาพันธ์ 28, 2020

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี      จิตอาสา อำเภอเมือง พร้อมชาวบ้าน ระดมเก็บขยะทำความสะอาดคลองเพ ซึ่งเต็มไปด้วยขยะ และต้นไม้รกทึบน้ำสีดำเน่าเหม็นเกิดปัญหาต่ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!