Tag: เกษียร

ประจวบคีรีขันธ์-เยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการบำนาญหลังวัยเกษียณ

admin- กันยายน 24, 2020

ภาพ-ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ  เยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการบำนาญใช้ชีวิตพอเพียงหลังวัยเกษียณทำสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 24 ก.ย.63 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล ร ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!