Tag: เกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง

ศรีษะเกษ-เกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยงจัดงานField Day 2563

admin- มีนาคม 17, 2020

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข  เกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยงกำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2563         เมื่อวันที่ 1 ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!