Tag: เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา

ฉะเชิงเทรา-เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชัง เดือดร้อน

admin- กันยายน 9, 2020

ภาพ/ข่าว:สุรเชษฐ์  จันทร์ทอง                       เร่งประสานหน่วยงานรัฐ ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชัง ริมฝั่งแม่น้ำปางปะกง เดือดร้อนหนัก ปลาตาย ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!