Tag: เกษตรกรดีเด่น ปี 2563

เชียงใหม่-ศิษย์เก่าแม่โจ้ได้รับคัดเลือกเป็น เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

admin- เมษายน 1, 2020

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณ:ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้   ม.แม่โจ้สร้างคนคุณภาพ.... ศิษย์เก่าแม่โจ้ได้รับคัดเลือกเป็น เกษตรกรดีเด่นแห่งชาต ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!