Tag: อ.ราษีไศล

ศรีสะเกษ-2 ตายายถูกสาว ผอ.กอง อบต.หลอกเอาเงินขายควาย

admin- กันยายน 17, 2020

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข                  2 ตายายเศร้าขายควายได้เงิน 30,000 บาท ถูกสาว ผอ.กอง อบต.หลอกเอาเงินไป อีกทั้งเอาหลักฐานไปเบิกค่าเช่าบ้านเท็จ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!