Tag: อำเภออุ้มผาง

ตาก-กิจกรรม Kick off โรคไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรียตำบลหนองทลวง อำเภออุ้มผาง

admin- มิถุนายน 3, 2023

ภาพ/ข่าว:ชวลิต  วิกุลชัยกิจ เมื่อวันที่2 มิ.ย. 2566  เวลา 15.30 น. นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง  เปิดกิจกรรม Kick off โรคไข้เลือตออกและ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!