Tag: อาหารสัตว์

นครปฐม-นักธุรกิจจีนเสนอพืช(กว้างจู๋ฉ่าว)พลังงานสะอาด ในอุตสาหกรรม

siameagle- กรกฎาคม 23, 2019

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน (ต่าย มเหศวร) Cr:ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม นักธุรกิจจีนแนะนำตัวและนำเสนอพืช Arundo donax (กว้างจู๋ฉ่าว)ในอุตสาหกรรมด้าน ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!